Krojovaná pouť

8. 5. 2018

Ve sváteční den 8. května se konala první krojová pouť na Zelenou horu. Sešli se zde zástupci folklorních souborů a farností z blízka i z daleka. Po krátkém přivítání a společné modlitbě v bazilice Nanebevzetí Panny Marie vyšlo procesí kolem Studniční kaple, přes hráz Konventního rybníka a cestou po úbočí Zelené hory do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Vzhledem ke slunečnému počasí a množství pestrobarevných krojů to byl neobyčejný pohled. Následovala mše svatá a po ní krojovaná veselice venku před ambity kostela. Na improvizovaném travnatém pódiu se vystřídaly naše Horácká muzika s muzikou ze souboru Vysočan z Hlinska a na trávě se zpívalo i tančilo. Děti z Havlíčkova Brodu a Světlé nad Sázavou představily svoje pásma, stejně tak Vysočan z Hlinska. Na závěr se všichni muzikanti spojili a zpívali s nimi nejen "souboráci", ale i diváci. Celá slavnost byla pastvou pro duši, oko i ucho všech přítomných.