Pásla milá, pásla koně

Sbírka lidových písní, Hora: 94
1.

Pásla milá, pásla koně na té bílé jatelině,

přišli dva mládenci spolu, zahnali koně do dvoru.

2.

Co, mládenci, co děláte, že ty koně nenecháte?

Jeden z nich do kapsy sáhl, zlatý dukát ven vytáhl.

3.

Tu máš, moje děvče mladý, vezmi k sobě dukát zlatý.

Tu máš, děvče, vezmi sobě, zítra večír přídu k tobě.