Až pudeš vokolo

Sbírka lidových písní, Hora: 231
1.

Až pudeš vokolo, zastau se,

já ti dám kytičku laskauce.

Až pudeš zpátky, přiď do zahrádky,

já ti dám kytičku takovou,

abys mi nechodil za jinou.

2.

Přiď za mnou, můj milý kvíčerou,

já ti dám kytičku někerou,

až pudeš domu, přidám ti k tomu

kytičku uvitou z brotanu,

však já tě, holečku, dostanu.