Kováři umouněný

Sbírka lidových písní, Hora: 280
1.

Kováři umouněný,

pamatuj na neděli!

Dyž příde neděle,

kovář se umeje,

udělá na kapse hic,

až mu tam nezbyde nic.